Hermod 2

Projekt Hermod

VS entreprenad

Nybyggnation av 52 lägenheter i Hyllie

Beställare:Thage i Skåne AB