Injustering

För att säkerställa luftflöde i alla rum krävs luftinjustering. Injustering är ett åtgärd som kommer efter installation av ventilationssystem.

Injustering sker på det sättet att man optimerar ventilationssystemet och får max prestanda på fläktar. Rätt injusterat anläggning minskar energiförbrukning samt ger behaglig och dragfri inneklimat med förutsättning att anläggningen är rätt projekterad.

Injustering

Det finns många olika metoder att , det vanligaste är tryckmätning i till/frånluftdon samt hastighets mätning i kanal. Saker som påverkar luftflöde i ventilationssystemet kan vara följande: Kraftig vind ute, smutsiga filter, igensatt utelufts/ avlufts galler, smutsiga kanaler igensatta värme/ kyl batterier, ombyggnader där injustering inte gjorts, osv. Behärskar : E.R.I.C System, Lindivent , Alla slags tryck regleringar,och de flesta Styr DUC-ar.

Våra referenser: Lämnas på begäran.

Tveka inte att höra av er, vi finns tillgängliga för dig.