Injustering

För att säkerställa luftflöde i alla rum krävs luftinjustering. Injustering är ett åtgärd som kommer efter installation av ventilationssystem.

Injustering sker på det sättet att man optimerar ventilationssystemet och får max prestanda på fläktar. Rätt injusterat anläggning minskar energiförbrukning samt ger behaglig och dragfri inneklimat med förutsättning att anläggningen är rätt projekterad.

Det finns många olika metoder att , det vanligaste är tryckmätning i till/frånluftdon samt hastighets mätning i kanal. Saker som påverkar luftflöde i ventilationssystemet kan vara följande: Kraftig vind ute, smutsiga filter, igensatt utelufts/ avlufts galler, smutsiga kanaler igensatta värme/ kyl batterier, ombyggnader där injustering inte gjorts, osv. Behärskar : E.R.I.C System, Lindivent , Alla slags tryck regleringar,och de flesta Styr DUC-ar.

Injustering värme system

Anledningarna till injustering är många och något man borde göra så fort värmesystemet är installerat och taget i drift. Ofta blir det dock inte aktuellt med en injustering förrän man upptäcker direkta problem i anläggningen som behöver åtgärdas. Injusteringen brukar då vara en av lösningarna på ett problem som hade kunnat förebyggas. För att bättre motivera varför en injustering borde vara en naturlig del av installationsprocessen har vi här listat de viktigaste anledningarna till att injustera värmesystemet.

  • Jämnare värme i systemet
  • Energibesparande
  • Injusteringen ger en god genomgång av systemet

Sammanfattningsvis kan man säga att injustering ska ses som en investering för framtiden som kommer spara både energi och driftproblem. De energibesparingar man normalt gör brukar vara i den storleken att en injustering är betald på ca 5 år.

Våra referenser: Lämnas på begäran.

Tveka inte att höra av er, vi finns tillgängliga för dig.