OVK

OVK =obligatorisk ventilations kontroll.

OVK betyder i korta drag följande

Byggnadens ägare – Enligt lagstiftningen är det ägaren till byggnaden som skall stå och ansvara för att den obligatoriska ventilationskontrollen ( OVK ) sker ordentligt, samt inom den bestämda tidsintervallen som finns bestämt för OVK och just den typ utav byggnad och verksamhet.

Ett väl fungerande ventilationssystem är viktigt för inomhusmiljön. Därför ska man se till att ventilationssystemet fungerar på ett bra sätt. Syftet med OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimatet enligt bestämmelserna.

Byggnader vid ändring skall uppfylla krav på bestämmelserna gällande skydd med hänsyn till hygien, hälsa, miljö, energihushållning och värmeisolering. Funktions kontroll är också viktig för inomhusmiljö och det ska inte påverka människornas hälsa negativt.

Foto: Fotoakuten.se

Vem får utföra OVK?

– Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en person som är sakkunnig och har godkännande ackrediterat certifieringsorgan, s.k. riks behörighet

Vem utser funktionskontrollanten?

– Det är byggnadens ägare som utser den som ska utföra funktionskontroll av ventilationssystemet.

Vad ska kontrolleras vid besiktningen?

– Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
– Ventilationssystemet innehåller inte föroreningar som kan spridas i byggnaden
– Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
– Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett

Byggnader Besiktningsinterval

OVK protokoll

OVK besiktningsmannen skall alltid föra ett OVK protokoll över alla punkter, och kontrollens resultat skall sedan redovisas. Protokollen skall även finnas i två exemplar. Varav det ena skall lämnas till ägaren utav byggnaden, och det andra skall besiktningsmannen sända till byggnadsnämnden i den kommun som OVK besiktningen utfördes.

OVK intyg

OVK besiktningsmannen skall även utfärda ett speciellt OVK intyg, där den genomförda OVK kontrollen presenteras samt vilket datum detta skedde. Intyget skall sedan offentliggöras utav ägaren till byggnaden, på en väl synlig plats, till exempel i Entreér samt trapphus.

Tveka inte att höra av er, vi finns tillgängliga för dig.