Bjärehovskolan, Lomma

Slütförda projekt

VS entreprenad

Om- och tillbyggnad av skola i Lomma

Beställare:Byggmästar´n i Skåne