Södra Gränstorps förskola, Trelleborg

VS och VENT entreprenad

Objektet avser nybyggnad av Förskola med 8 avdelningar för 160 barn. Sammanlagd BTA 1745 kvm. Plan 1 BTA 938 kvm, Plan 2 BTA 807 kvm. Projektet avser nyetablering av Förskola med Bergvärme-Pump som uppvärmning/kyl källa. Beställarens ambition är att fastighetens årliga energianvändning ska med hjälp av energieffektiva konstruktioner, energisnåla installationer och egen producerad elenergi via solceller vara mindre än eller lika med den egenproducerade Energin.
Entreprenadens värde ca 8 milj.kr.

Client:Bygg Mästar´n i Skåne AB
000