Kv.Lackalänga i Kävlinge

VS och VENT entreprenad

Objektet avser nybyggnad av förskola i ett plan med ett pannrum samt ett fläktrum.Förskolan ska bland annat inrymma 3 stycken barnenheter, storkök, matsal/nav, lokaler för personal samt pannrum och fläktrum.

Client:HA -BYGG AB
000