kv. Uarda 2, Lund

VS & Styr

Objektet benämnt Uarda 2 och utgörs av 100 hyres-lägenheter i ett eller tvåplan samt tre friliggande tvättstugor. Byggnader med tillhörande sekundärkulvertnät för tappvatten, VVC och värme är uppförda i slutet av 1970- talet.Arbete i denna entreprenad avser omläggning av befintligt sekundärkulvertnät. Ny sekundärkulvret skall indelas i tre delsystem anslutna till nya separata prefabricerade värmecentraler. I entreprenad ingår även att byta avstängnings och injusteringsventiler för tappvatten- och värmesystem i lägenheter.

Client:LKF
000