I samarbete med LKF har vi fått äran att projektera samt installera både VS och ventilation systemen för Kv Jane Addams 5 .

Entreprenaden omfattar nybyggnad av bostäder med 10 st delningslägenheter
innehållande totalt 81 enskilda/privata bostadsrum. Ett fristående cykeltak placeras
på tomtmark.
Antal våningar 6 st. Källare under del av hus. Balkonger mot söder.

Client:LKF
000