I samarbete med Wästbygg har vi fått äran att projektera samt installera både VS och ventilation systemen för Kv Journalen 1

Projektet omfattar ett helt kvarter med 177 hyreslägenheter i Sege Park och det ska certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Sege Park är ett tidigare sjukhusområde där Malmö stad nu samverkar med 11 byggherrar för att utveckla området med 1000 nya bostäder. Fokus är att skapa ett område där det ska vara lätt att leva hållbart. Hållbarhet, delningsekonomi och odling är viktiga nyckelord i arbetet.

Byggstart är planerad till årsskiftet 2021/22 och projektet beräknas vara färdigställt årsskiftet 2023/24.

Client:WÄSTBYGG
000