I samarbete med LKF har vi fått äran att projektera samt installera både VS och ventilation systemen för Kv Marie Sklodowska Curie 2

Detta spännande projektet omfattar nybyggnad av ett flerbostadshus med ett Tr2 trapphus
innehållande totalt 26 st hyreslägenheter. 6 st. våningar samt med tillhörande loftvåning under ett brutet sadeltak till de översta fyra lägenheterna. Källare under
del av byggnaden. Balkonger mot väster.

Client:LKF
000