Skanörs Vångar, Vellinge kommun

Projekt Skanörs Vångar

VS och VENT entreprenad

Nybyggnad flerbostadshus
Projektet omfattar nybyggnad av 32 lägenheter i två U-formade 2-plansbyggnader, projekterat och byggt som lågenergihus

Client:NIMAB
000