Ellstorps förskola, Malmö

VS och VENT entreprenad

Kontraktsarbetena avser nybyggnation av förskola för sex avdelningar med utemiljö, miljöhus och förråd. Huvudbyggnaden är i fyra plan med 2st skyddsrum i källarplan.
Plan 1 och plan 2 inrymmer tre avdelningar per plan.
Plan 3 inrymmer kök, personalrum samt ateljé/matsal för barnen.
Det fjärde planet inrymmer ett teknikrum.

Client:HA -BYGG AB
000