Aurora Parkeringshus, Lund

VS och VENT entreprenad

Entreprenaden avser nybyggnation av parkeringshus i 5 plan med butiksdel och biltvätt i bottenplan och en Solcellsanläggning om ca 280 KW på taket. Solcellsanläggningen utförs som en sidoentreprenad till övriga delentreprenader som samordnas av beställaren. Parkeringshuse inrymmer ca 305 parkeringsplatser om 4:a våningsplan med teknikutrymmen, trapphus och hiss när det står klart

Client:LKP AB
000