Totalentrepenad Hasslanda, Lund

VS och VENT entreprenad

 

Entreprenaden avser nybyggnation av industribyggnad i ett våningsplan med ett entresolplan med kontor längs med hela fastigheten mot väster. Arbeten utföres åt Castellum .Byggnadens yta är cirka 5200 m2 BTA. Lokalytorna kommer hyras ut till flera hyresgäster och anpassas efter deras önskemål.

Client:DC WÄST AB
000