Projektet
Nybyggnad av ett flerbostadshus, i brf form, fördelat på två byggnader med 7 respektive 8 st plan. Totalt 45
lägenheter, 1-6 r.o.k. Konstruktionen består av en prefabricerad betongstomme samt bjälklag av
betongelement. Icke bärande väggar består av lätta innerväggar. Byggnaden kommer att Svanenmärkas.
Solenergi kommer att nyttjas med solceller på taket.
Objektets läge
Malmö Stad, Hyllie
Fastigheten: Malmö Dagvattnet 1

Client:Wästbygg Projektutveckling AB
000