HTS Skola, Hässleholm

VS och VENT entreprenad

 

Objektet avser ombyggnad av VVS installationer i samband med renovering av skolan i etapp 2 enl. bild.

Client:HA -BYGG AB
000