Kv. Silon 1

Översiktlig information om objektet:

Kv Silon 1 innehåller: Teknikutrymmen och förråd på plan 09, ICA butik på plan 10, vårdboende på plan 11-13 (för 54 personer fördelade på 6 avdelningar),
små lägenheter på plan 14 och 15 samt personalutrymmen på plan 14, hyreslägenheter till MKB Fastigheter samt garage och lägenhetsförråd i källaren.

VS Vent Syd står för både VS och Vent entreprenad såväl projektering som utförande.

Client:BYGGMÄSTARN I SKÅNE
000