Dagvattnet 3

Nybyggnad av flerbostadshus som består av en byggnad i Hyllie, Malmö med 114 lägenheter på 7 våningar.

VS Vent Syd har anlitats som både VS och Vent entreprenör i det här projektet.

Client:SKANSKA
000