Byggnaden innehåller 33 bostadsrättslägenheter, samt två miljöhus vid parkering i Staffanstorp.
Huset grundläggs på en platsgjuten betongplatta.

VS Vent Syd har anlitats som VS och Vent entreprenör i det här projektet.

Client:BYGGMÄSTARN I SKÅNE
000