Katrinelund 15

Gärahovs Bygg har nu påbörjat projekt Katrinelund Seniorboende. Projektet består av 88 nyproducerade lägenheter som skall stå klart till hösten 2022.

Beställaren; MKB Fastighets AB, är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 24 600 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö.

 

Bostadsrätterna är 1-3 rum och kök från 34 till 96kvm. I huset byggs även ett gym och gemensamma lokaler.
VS Vent Syd har anlitats som VS och Vent entreprenör i det här projektet.

Client:GÄRAHOVS BYGG AB
000