Rutsborgshallen

Rutsborgshallen Nybyggnad av idrottshall i Bjärred.

Byggnaden är på cirka 2.200m2 och innefattar idrottshall i ett plan med tillhörande omklädningsrumsdel, teknikutrymme, förråd etc.

Beställare: Lomma Kommun

VS Vent Syd har anlitats som VS och Vent entreprenör i det här projektet.

Client:HA BYGG AB
000