Objektet avser nybyggnad av 58 lägenheter, 2 lokaler, gym, garage och
utemiljö mm inom kvarter Löjan 4 i Malmö.
Den U-formade byggnaden består av 9 plan samt källarplan och
omfattar ca 7600 kvm , samt källarplan ca 1500 kvm.

På Plan 1 finns två uthyrningsbara lokaler avsedda för
kontorsverksamhet och Restaurang/Café.
På översta våningsplan finns även Lounge och Gym.

VS Vent Syd har anlitats som VS entreprenör i det här projektet.

Client:SKANSKA
000